12.00.00
W Naszej Ofercie sprzedaży znajdziesz między innymi:

- piasek kopany
- pospółka
- żwir
- piasek siany 0-8
- żwir siany 8-36
- nadkład / glinka
- nadziarno 36-
- kamień
- ziemia